15 Khu Dân Cư Vườn Cau, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Stay in Touch with us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum industry's standard.

Address
La Défense, Paris, France
Email
covid19@website.com
Phone
+06 48 48 87 40

Frequently Asked Questions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum industry's standard.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard.

24/7 Online Support

Book an appointment

  Follow us on Social Networks

  Form tính giá xây dựng desktop

  Thông tin cá nhân


  Tính giá xây nhà


  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

   {input.dien_tich_tho_daixrong}

   

  THÔNG TIN CHI TIẾT

  Form tính cao độ và mật độ xây dựng cho điện thoại

  Tính Mật Độ Xây Dựngg


  Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

  Số tầng tối đa là 6 tầng

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

  Số tầng tối đa là 5 tầng

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

  Số tầng tối đa là 4 tầng

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

  Số tầng tối đa là 3 tầng

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

  Số tầng tối đa là 3 tầng

  Form tính cao độ và mật độ xây dựng cho máy tính

  Tính Mật Độ Xây Dựnng


  Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

  Số tầng tối đa là 6 tầng

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

  Số tầng tối đa là 5 tầng

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

  Số tầng tối đa là 4 tầng

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

  Số tầng tối đa là 3 tầng

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

  Số tầng tối đa là 3 tầng

  Form tính giá xây dựng desktop

  Thông tin cá nhân


  Tính giá xây nhà


  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

  Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

   {input.dien_tich_tho_daixrong}

   

  THÔNG TIN CHI TIẾT