Bố trí công năng nhà cấp 4

Bố trí công năng nhà cấp 4
Nhà vệ sinh Bếp Phòng ngủ số 3 Phòng khách Phòng ngủ 2 Phòng thờ Phòng ngủ 1

Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh cổ điển

Bếp

Bếp nhà làm

Phòng ngủ số 3

Phòng ngủ số 3

Phòng khách

Phòng khách đây

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ 2

Phòng thờ

Phòng thờ cúng

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 1 nè